Naar inhoud

Scholen & de bib

Samenwerking met de scholen
Samenwerking met de scholen van onze gemeente is een belangrijke pijler voor onze jeugdwerking.

De bibliotheek tracht daarvoor projecten allerhande te ondersteunen en de leerkrachten een hand je te helpen door o.a. de studenten- of leerkrachtenkaart.

Jaarlijks organiseert de bibliotheek een groot Jeugdboekenweekproject voor de lagere scholen, dit jaar voor het eerst ook voor de 3de kleuterklasjes.

We organiseren lezingen voor het middelbaar onderwijs, en  staan ook altijd open voor medewerking aan educatieve projecten.

Overzicht:

Meer info