Naar inhoud

Gemeenteraadscommissie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Deze gemeenteraadscommissie werd opgericht om te waken over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het ledenaantal werd vastgesteld op acht en werd evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.


Naargelang de agenda kunnen volgende deskundigen de vergadering van de commissie bijwonen:

- de burgemeester; 

- de financieel beheerder;

- vertegenwoordigers van de onderscheiden samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt.

Samenstelling