Naar inhoud

Leeds Engagement voor Ontwikkelingssamenwerking

LEEGO staat voor Leeds Engagement voor Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking en pleit onder meer voor solidariteit met het Zuiden, ontwikkelingskansen, rechtvaardige verdeling van rijkdommen en eerlijke handel.

Solidariteit met het Zuiden kan volgens LEEGO enkel tot stand komen indien we ons bewust zijn van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid. Die kloof groeit alsmaar door de globalisering en dat laatste wordt voornamelijk gestuurd door economische privébelangen. Mens en milieu worden ondergeschikt gemaakt. LEEGO wil een concrete bijdrage leveren om deze kloof met het Zuiden te verkleinen.

LEEGO is er voor alle Leedse derdewereldvereniginen die werken rond de Noord-Zuidproblematiek.

Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van deze adviesraad.

Samenstelling