Naar inhoud

Gemeenteraadscommissie voor infrastructuur en patrimonium

Deze gemeenteraadscommissie werd opgericht met het oog op een grondige bespreking van de algemene problematiek inzake de gemeentelijke infrastructuur en het patrimonium van de gemeente. Het ledenaantal werd vastgesteld op acht en werd evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.

Naargelang de agenda kunnen volgende deskundigen de vergadering van de commissie bijwonen:
- de burgemeester;
- de OCMW-voorzitter;

- de gemeentesecretaris;
- de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar;
- de ingenieur van de technische dienst;
- de verkeersdeskundige.

Samenstelling