Naar inhoud

Gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening

Deze gemeenteraadscommissie werd opgericht met het oog op een grondige bespreking van de algemene problematiek inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.  Het ledenaantal werd vastgesteld op 8 en worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.

Naargelang de agenda kunnen volgende deskundigen de vergadering van de commissie bijwonen:
- de schepen bevoegd voor openbare werken
- het diensthoofd van de gemeentelijke technische dienst
- een of twee vertegenwoordigers van de lokale politie
- een afgevaardigde van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dienst infrastructuur bruggen en wegen
- een afgevaardigde van de provinciale technische dienst
- een afgevaardigde van het ministerie van verkeerswezen
- een afgevaardigde van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van deze gemeenteraadscommissie.
Samenstelling