Naar inhoud

Gemeenteraadscommissie voor verkeersveiligheid en -leefbaarheid

Deze gemeenteraadscommissie werd opgericht met het oog op een grondige bespreking van de mobiliteitsproblematiek in het algemeen en van diverse verkeerssituaties in het bijzonder.  Het ledenaantal werd vastgesteld op 8 en worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.

Naargelang de agenda kunnen volgende deskundigen de vergadering van de commissie bijwonen:
- de schepen bevoegd voor openbare werken
- het diensthoofd van de gemeentelijke technische dienst
- een of twee vertegenwoordigers van de lokale politie
- een afgevaardigde van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dienst infrastructuur bruggen en wegen
- een afgevaardigde van de provinciale technische dienst
- een afgevaardigde van het ministerie van verkeerswezen
- een afgevaardigde van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van deze gemeenteraadscommissie.
Samenstelling