Naar inhoud

Lokaal gezondheidsoverleg

Logo staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg. Er zijn 15 Logo’s in Vlaanderen, waaronder Logo Dender, die werken rond gezondheidspromotie en ziektepreventie.

 

Het doel van de Logo's is te komen tot een betere coördinatie en afstemming binnen de preventieve gezondheidszorg. Logo’s richten zich op lokale acties, netwerking en projectmatig werken. Enkele voorbeelden in Lede zijn de 10.000 stappenroute, de acties rond borstkanker ...

  

Naast deze lokale acties hebben de Logo's de specifieke opdracht om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren.

Logo Dender vzw werkt rond 7 thema’s:

  • tabak, alcohol en drugs
  • infectieziekten (beperkt zich tot vaccinatie)
  • borstkankeropsporing
  • ongevallen in de privésfeer
  • zelfdoding en depressie (geestelijke gezondheid)
  • gezonde voeding en beweging
  • gezondheid & milieu.

Voor meer informatie kan je terecht op www.logodender.be