Naar inhoud

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie

SOLVA is een dienstverlenend samenwerkingsverband dat vooral actief is op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie.

SOLVA zet zich in om kleine en grote bedrijven binnen onze streek (nieuwe) bedrijfsvestigingen aan te bieden. Verder slaagt SOLVA er in om in samenspraak met de deelnemende gemeenten jaarlijks een aantal nieuwe woongelegenheden te ontwikkelen.

SOLVA ondersteunt de leden ook bij het realiseren van andere projecten die nood hebben aan financiële middelen en know-how.
Daarbij gaat de aandacht vooral naar het herbestemmen van verlaten bedrijfsgebouwen.

Het was ook SOLVA die de leiding nam tot de opgravingen op het domein van Mesen.
Meer informatie kan je vinden op http://www.so-lva.be/