Naar inhoud

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

De afvaltak van de vroegere Intercommunale is ondergebracht in ILvA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu. Ook de gemeente Lede maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. Bezoek de website op: http://www.ilva.be/

 

ILvA heeft drie opdrachten:

  • afvalverwerking
  • afvalpreventie
  • afvalinzameling( zowel aan huis als via de containerparken)

GFT, restfractie, grof huisvuil, papier, glas, PMD en snoeihout worden selectief opgehaald aan huis. Inwoners van ILvA kunnen met hun afvalstoffen ook terecht in 14 containerparken verspreid over het werkingsgebied.