Naar inhoud

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur en geeft advies:
  • bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang;
  • over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang;
  • met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Het Lokaal bestuur kan ook aanvullende opdrachten geven.

Het Overleg vergadert minstens één keer per jaar en wordt samengeroepen door de voorzitter. De vergaderingen zijn openbaar. Het LOK kan slechts geldig beraadslagen als minstens één derde van de stemgerechtigde leden of hun plaatsvervangers aanwezig is.
 

Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van deze adviesraad.

Samenstelling