Naar inhoud

Marktcommissie

De marktcommissie geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen aangaande de organisatie van de markten.

 

Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van deze commissie.

Samenstelling