Naar inhoud

Trage Wegen

Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Ze zijn bedoeld voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Maar veel trage wegen zijn verdwenen of in onbruik geraakt door slecht onderhoud, door de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen. Sommige wegen werden samen met een akker omgeploegd, andere zijn afgesloten door aanpalende eigenaars.

Dat is jammer, want fietsen en wandelen op trage wegen is veiliger én plezieriger. Daarom verdient het tragewegennetwerk in onze gemeente meer aandacht. En daar maakt de gemeente werk van, in samenwerking met Trage Wegen vzw, Regionaal Landschap Schelde Durme en de provincie Oost-Vlaanderen.

Waarom zijn trage wegen belangrijk?

Trage wegen hebben ontelbaar verschillende vormen, maar ook diverse functies voor verschillende gebruikers. Ook in de 21ste eeuw hebben ze ons heel wat te bieden!

ONTSPANNING.

Waarom zijn ze zo geliefd voor een ontspannende wandeling, een fietstocht in de buurt, een avondlijk rondje met de hond, een tocht te paard of een jogsessie? Waarom houden verenigingen, sportclubs en jeugdbewegingen ervan om precies hier droppings, fiets- en zoektochten te organiseren? Omdat trage wegen je als het ware in het landschap zuigen. Omdat ze je verrassen met prachtige uitzichten, verscholen achter lintbebouwing of appartementen. Omdat ze in zoveel vormen bestaan, van kerk- en veldwegels over bos- en jaagbospaden tot doorsteekjes in wijken en stadscentra. Je vindt ze overal, ook in Lede!

MOBILITEIT.

Ben jij het drukke verkeer en de dichtgeslibde wegen ook zo moe? Weet dan dat trage wegen een heerlijk alternatief zijn! Ze zijn veilig en bieden vaak een korter traject naar werk, school, bushalte of buurtwinkel. Enkel landbouwers mogen er met gemotoriseerde voertuigen op om hun akkers en weiden te bereiken. Wil je je anders verplaatsen, denk dan zeker eens aan trage wegen.

ERFGOED.

Stel je voor: lang voordat jij een trage weg aansneed, gebruikten je voorouders ze dagelijks om graan naar de molen te dragen, producten naar de markt te brengen, familieleden te bezoeken of een geliefkoosd café te bereiken. Trage wegen zijn levend cultureel erfgoed! Sommige trage wegen zijn oude trajecten van stoomtreinen of paden waarlangs arbeiders zwaarbeladen schepen voortsleepten. Trage wegen vormden bovendien niet toevallig het decor voor eeuwenoude processies en rituelen: ze passeren vaak langs klein erfgoed, zoals kapelletjes, veldkruisen of ongelukskruisen. Aan vele trage wegen hangen dan ook spannende verhalen of grappige anekdotes vast.

NATUUR.

Let er even op langs hoeveel trage wegen je houtkanten, knotbomenrijen en bloemrijke bermen met zeldzame planten vindt. Mooi toch hoe ze zo de omgeving kleur geven! Maar er is meer, want precies deze plekjes bieden vogels, insecten en kleine zoogdieren een veilige thuishaven. Slingerend door het landschap zorgen trage wegen zo voor ecologische verbindingen tussen kleine en versnipperde natuurgebieden. Hierdoor kunnen tal van planten en dieren zich verspreiden over een veel groter gebied.

Wat doet Lede rond trage wegen?

Het gemeentebestuur van Lede heeft de afgelopen zes jaar intensief gewerkt rond haar tragewegenbeleid. Hierna volgt een overzicht per deelgemeente:

OORDEGEM.

In 2015 werden alle trage wegen in Oordegem geïnventariseerd en geëvalueerd. Tijdens een inwonersvergadering werd gepeild naar prioriteiten en knelpunten. Op basis hiervan maakte Trage Wegen vzw een adviesnota en wenselijkheidskaart op. Er werden zes concrete uitvoeringsdossiers opgesteld, die werden goedgekeurd door de gemeenteraad in 2017.

IMPE, SMETLEDE, WANZELE EN PAPEGEM.

Begin 2016 werd de inventarisatie van de trage wegen door de buurtbewoners afgerond. Tijdens een inwonersvergadering in mei 2017 evalueerden buurtbewoners en verenigingen de geïnventariseerde wegen. Trage Wegen vzw stelde ook hier een adviesnota en wenselijkheidskaart op.

LEDE-CENTRUM.

Midden 2018 werd de inventarisatie van de trage wegen in Lede afgerond. Op de inwonersvergadering van juni 2018 konden buurtbewoners hun mening geven over de prioriteiten en knelpunten met betrekking tot de trage wegen in Lede. Trage Wegven vzw heeft op basis van de feedback een tragewegenplan opgesteld. Sinds 1 maart 2018 maakt Lede ook deel uit van Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD). Vanaf dan staat het Regionaal Landschap de gemeente bij in de aanpak van haar tragewegenbeleid.

TRAGEWEGENPLANNEN.

Dankzij de opgemaakte tragewegenplannen zijn Regionaal Landschap Schelde-Durme en Trage Wegen vzw gestart met het onderzoek tot herinrichting en openstelling van enkele trage wegen. Een work in progress dat nog een hele tijd zal duren.

TRAGEWEGENKAART.

Met dank aan het uitvoerige en grootschalige inventarisatiewerk van talrijke vrijwilligers waren in 2019 alle trage wegen van de gemeente Lede in kaart gebracht. In 2020 heeft het gemeentebestuur samen met RLSD een subsidieaanvraag ingediend voor de opmaak en druk van een tragewegenkaart die alle trage wegen van Lede bundelt.

Een werkgroep bestaande uit leden van de cultuurraad, de heemkundige kring en de verkeersdeskundige hebben vervolgens alle trage wegen een naam gegeven. Dit gebeurde grotendeels op basis van oude toponiemennamen.

De kaart is op 17 oktober 2020, op de Dag van de Trage Weg, officieel aan het grote publiek voorgesteld.

Overzicht:

Praktisch

Verkeer

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 37
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Op afspraak
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur
16.00 tot 19.00 uur
Op afspraak
Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
 

Sluitingsdagen