Naar inhoud

Park van Mesen

Park van Mesen
Historiek

Het domein van Mesen dankt zijn naam aan de laatste eigenaars, het Koninklijk Gesticht van Mesen ('Institution Royale de Messines'). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het oorspronkelijk instituut te Mesen (West-Vlaanderen) verwoest. Het internaat in Lede werd na de oorlog ter vervanging opgericht.

Het kasteeldomein behoorde (minstens) sinds de 13de eeuw tot de Heren van Lede en werd van de 16de tot de 18de eeuw bewoond door de familie Bette. In 1633 werd het domein tot markizaat verheven. Na de Franse Revolutie verloor het zijn adellijke status en kwam het aanvankelijk in handen van industriëlen, die de gebouwen o.a. gebruikten als jeneverstokerij, suikerfabriek en potasfabriek, en vervolgens werd het eigendom van de kanunnikessen van de Heilige Augustinus uit Jupille. Zij bouwden er tussen 1900 en 1905 een aantal neogotische schoolgebouwen.

Na de Eerste Wereldoorlog kwam het domein in het bezit van het Koninklijk Gesticht van Mesen, een instelling die kinderen van gesneuvelde of invalide soldaten opvoedde. Vanaf 1944 werden ook meisjes uit Lede tot het lager en het technisch middelbaar toegelaten. Tot in de jaren '60 was het een elitair internaat waar uitsluitend in het Frans les werd gegeven. Het Koninklijk Gesticht van Mesen besloot in 1970 de school op te doeken nadat onderwijs in het Nederlands verplicht werd gemaakt door de taalwetgeving. Sindsdien staan de gebouwen leeg. Op 6 oktober 1999 kocht het gemeentebestuur van Lede het domein aan.

Een meer gedetailleerde historiek vind je hier.
Meer info over het archeologisch onderzoek (2009) vind je hier.
Meer info over het nieuw op te richten woon- en zorgcentrum en serviceflats vind je hier.


Park van Mesen
De vorm van het park is sinds 1695 nauwelijks gewijzigd, enkel in het noorden werd het domein verkleind door de aanleg van de spoorweg (midden 19de eeuw) en de oprichting van de woningen langs de Stationsstraat (rond 1900).

Het park bestond in 1695 uit een bebost gedeelte tussen het markizaat en de Kasteeldreef. Ten noorden van het markizaat werd het domein in drie verdeeld door twee dreven parallel aan de Markizaatstraat. De rondgang dateert van voor 1775, maar was meer elipsvormig. Twee kleinere rondgangen, respectievelijke ten westen en ten oosten van het markizaat, sloten aan op de grote rondgang.

Park van Mesen - speeltuinDe huidige parkaanleg met de centraal gelegen vijver dateert uit het begin van de 20ste eeuw. De vijver wordt gevoed door een bron en de overloop van de vijver is aangesloten op de riolering. Gedurende de laatste decennia verhoogde het niveau van de vijver geleidelijk door het dichtslibben van de vijver rond de overloop. Daarom werd in 2009 het slib uit de vijver geruimd. De diepte van de vijver varieert tussen de 1,2 meter en 1,5 meter.

Op 1 april 2009 werd, tijdens de eerste buitenspeeldag in Lede, een nieuw speelterreintje voor jonge kinderen geopend. De speeltuigen staan op het zuidelijk grasveld van het park. 


Flora en fauna
Naast een relatief rijke flora tref je in het park ongeveer 25 (overwegend) inheemse boomsoorten aan zoals beuk, plataan, gewone esdoorn, linde, zomereik, es en schietwilg. Een afwisseling van dikwijls monumentale bomengroepen, graslanden en de vijver biedt een gevarieerd plantenaanbod. Zo vind je in het park o.a. pinksterbloem, duizendguldenkruid, hondsdraf, oude buxushagen en waardevolle muurvegetatie met muurleeuwenbekje en muurvaren.

Park van Mesen - beukendreef © Kamiel De Coninck (fotowedstrijd)De meest opvallende diersoort in het park is de blauwe reiger. In het vroege voorjaar, als de bladeren het zicht niet beperken, heb je het beste zicht op de reigerkolonie met ca. 15 nesten in de bomen rond de vijver. Verder kan je in het park de groene specht, buizerd, gierzwaluw, grote bonte specht en vele andere vogels bewonderen. Rond de vijver zie je vaak libellen en vlinders.

Vooral de majestueuze beukendreef en de reigerkolonie maken een bezoek aan dit stukje groen in het centrum van Lede meer dan waard.

Overzicht:

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede