Naar inhoud

Milieuvergunning en -melding (VLAREM)

Wanneer is een milieuvergunning vereist?
De inrichtingen, waarvoor een vergunning moet aangevraagd worden, zijn opgenomen in een lijst. Deze indelingslijst vind je hier. Naar gelang van de aard en de belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten, worden alle inrichtingen in drie klassen ingedeeld: inrichtingen van klasse 1, klasse 2 en klasse 3.

Waar een milieuvergunning aanvragen?

Er kunnen meerdere rubrieken van toepassing zijn op een bepaalde inrichting. In het geval dat een inrichting onder toepassing valt van verschillende rubrieken behorend tot verschillende klassen, moet de vergunning worden aangevraagd bij de instantie die uitspraak doet over de hoogste klasse. Dit wil zeggen klasse 2 primeert boven klasse 3 en klasse 1 primeert boven klasse 2.

Een aanvraag moet gericht worden aan de overheid die bevoegd is om over de milieuvergunning te beslissen.

  • Klasse 1-inrichtingen vallen onder de bevoegdheid van de deputatie
  • Klasse 2-inrichtingen  vallen onder de bevoegdheid van het college van burgemeester van schepenen
  • Klasse 3-inrichtingen moeten geen milievergunning aanvragen. Er bestaat echter wel een meldingsplicht bij het college van burgemeester en schepenen

Kosten milieuvergunningsaanvraag
De kosten van de aanvraag is afhankelijk van de klasse. Een overzicht per klasse vind je hier.
Voeg het overschrijvingsbewijs toe aan je aanvraag.

Jaarlijkse milieubelasting
Vanaf 1 januari 2014 wordt op elke exploitatie van een VLAREM klasse 2 of 1 -inrichting een jaarlijkse milieubelasting geheven. De belasting is ten laste van de natuurlijke - en rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar een klasse 2 of 1 -inrichting exploiteren in de gemeente Lede. Je vindt het belastingreglement hier.

Overzicht:

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede