Naar inhoud

Afval

ILvA

Afval is een van die onaangename bijverschijnselen van onze samenleving. Niemand houdt er van, iedereen produceert het. Niemand voelt zich rechtstreeks of uitsluitend verantwoordelijk, iedereen moet nochtans zijn steentje bijdragen.

Het reglement Beheer van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen kan je hieronder raadplegen.

Ladder van Lansink
De 'ladder van Lansink' stelt een voorkeursrangorde op hoe afval best verwerkt wordt, startend bij de meest milieuvriendelijke en eindigend bij de meest milieubelastende manier. Concreet betekent dit dat afval best wordt vermeden, zoniet hergebruikt. Als dat niet mogelijk is, kom je bij recyclage. De volgende optie is verbranding met energierecuperatie, en pas in laatste instantie storten.

 1. Preventie
  Bovenaan de ladder staat afvalpreventie. De beste manier om met afval om te gaan, is natuurlijk het afval te vermijden. Kiezen voor oplaadbare batterijen, herbruikbare luiers i.p.v. wegwerpluiers, boodschappentas i.p.v. plasticzak, stickers ‘geen reclamedrukwerk’ kleven op je brievenbus, … Het zijn slechts enkele voorbeelden waarbij je er zelf kan voor zorgen dat de afvalberg niet aangroeit.
 2. Hergebruik
  Dit is de tweede sport op de ladder. Afval opnieuw gebruiken, zonder dat het een verandering ondergaat. Een voorbeeld is glas dat wordt gespoeld en opnieuw gevuld (retourflessen). Ook alle spullen die in de kringwinkel terechtkomen zoals bv. oude meubelen, huisraad of speelgoed en kledij, behoren daartoe.
 3. Sorteren en recycleren

  Veel afvalsoorten bevatten grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Denk maar aan plastiek, papier, glas, metaal, ... die eerst nog selectief worden ingezameld (het sorteren). Bij recyclage wordt een afvalstof weer een grondstof om nieuwe producten uit te maken. In sommige gevallen wordt het afval een grondstof voor hetzelfde product, in andere gevallen wordt het afval een grondstof voor een ander product (bv. de kunststoffles wordt kledij).
  Wist je dat fleece truien kunnen vervaardigd worden uit polyester afkomstig van gerecycleerde PET-flessen? Wellicht schrijf je ook op een cursusblok gemaakt uit gerecycleerd papier.

 4. Verbranden met energierecuperatie

  Kunnen de vorige verwerkingswijzen niet worden gebruikt, dan wordt het afval verbrand mits rookgaswassing en energierecuperatie. De Oost-Vlaamse verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval zijn uitgerust met een doorgedreven rookgasreinigingsinstallatie met een deNOx-installatie (het schadelijke NOx wordt verwijderd). De meest recente investeringen zijn die in energierecuperatie. De warmte die vrijkomt bij het verbranden van het afval wordt omgezet in energie (stoom, electriciteit) en zo nuttig gebruikt.

 5. Storten 

  Storten staat onderaan de ladder en dient zoveel mogelijk vermeden worden.


Bron: www.oost-vlaanderen.be