Naar inhoud

Verhuur lokalen

Je kan als vereniging (of als privépersoon/commerciële instelling voor een activiteit met een sociaal-cultureel doel) een aanvraag doen om een lokaal te huren van de gemeente door je persoonlijk aan te bieden bij de dienst evenementen en lokalenbeheer of via het e-loket.

Privé-evenementen zoals doopfeesten, communiefeesten, huwelijksfeesten, verjaardagsfuiven, e.d. zijn niet toegelaten in de lokalen.