Naar inhoud

Andersvaliden

Tegemoetkomingen aan en sociale voordelen voor andersvaliden (vermindering van het abonnement voor de kabeldistributie, sociaal telefoontarief, sociaal tarief voor gas en elektriciteit, parkeerkaart, vrijstelling van de draagplicht van de autogordel, aankoop minitel, vermindering op de onroerende voorheffing, vermindering personenbelasting, vrijstelling van de verkeersbelasting en btw op autovoertuigen, provinciale toelage bij aankoop minitel voor doven ...) kunnen aangevraagd worden bij de sociale dienst van het OCMW.

Praktisch

Burgerzaken

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info