Naar inhoud

Sluikverbranden van (tuin-)afval

vuur

Sluikverbranding zorgt voor ernstige luchtvervuiling

Je staat er misschien niet bij stil, maar bij verbranding van nat hout, plastic, papier e.d. komen heel wat giftige stoffen vrij. Deze zorgen voor gezondheidsproblemen, variërend van kortdurende prikkeling in ogen, neus en keel tot in het ergste geval kanker.

 

Het opstoken van tuinafval, huishoudelijk afval e.d. veroorzaakt vaak geurhinder, neerslag van roet en stukjes half verbrand materiaal. Dit is voor de stoker zelf en zeker voor zijn buren zeer onaangenaam.

 

Sinds de dioxinecrisis weet ook iedereen hoe gevaarlijk dioxines zijn voor de gezondheid. Toch blijven veel mensen nietsvermoedend hun afval verbranden in allesbranders en tuinkacheltjes. Hier staan fikse boetes op. Sluikverbranden zorgt immers voor dioxine-uitstoten die tot 5000 maal hoger zijn dan de wettelijke normen voor de Vlaamse afvalverbrandingsinstallaties. Zelf afval verbranden in allesbranders, tuinoventjes of in een open vuur veroorzaakt luchtverontreiniging. Sluikverbranden van afval is zelfs de grootste bron van dioxines in Vlaanderen, veel groter dan de huisvuilverbrandingsovens, die samen nog geen 0,2 procent van de gehele dioxinevervuiling veroorzaken.

 

Wie zichzelf, zijn gezin en zijn buren niet wil vergiftigen, doet er dus goed aan om niet langer zelf afval te verbranden. Voor het verbranden van afval bestaat nu al een zeer strenge reglementering. Zo mag je als particulier helemaal geen afval verbranden: niet buiten en niet binnen!

 

Gebruik in de allesbrander of in het tuinoventje dus uitsluitend wettelijk goedgekeurde brandstoffen, of eventueel droog, onbehandeld hout. Ook plantaardig tuinafval mag je niet zomaar verbranden. Enkel in volgende gevallen is verbranding van plantaardig afval in open lucht toegelaten:

 • het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur (bijvoorbeeld kampvuur);
 • het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen (bijvoorbeeld kerstboomverbranding);
 • het verbranden van plantaardige afvalstoffen die besmet zijn met schadelijke organismen (bijvoorbeeld bacterievuur) (advies van FAVV);
 • het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of barbecuetoestel.

In al deze omstandigheden (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en barbecuetoestellen) moet je vooraf toelating vragen bij de dienst milieu en landbouw.

 

Je doet er veel beter aan zoveel mogelijk gebruik te maken van de selectieve inzameling van afval en zoveel mogelijk afval te vermijden zoals:

 • koop je dranken in herbruikbaar glas in plaats van in kunststof flessen
 • je groen- en tuinafval composteer je makkelijk zelf.  Zo help je het milieu een handje en denk je aan je gezondheid en die van familie en buren.

Overdosis Dioxine

Het opstoken van afvalstoffen is één van de belangrijkste bronnen van dioxines. Verantwoordelijk voor de hoogste dioxine-uitstoten is het verbranden van:

 • verpakkingsafval
 • PVC-flessen
 • alles wat met een PVC-laag overdekt is
 • geverfd en gevernist hout
 • verlijmde spaander en vezelplaten
 • hout dat brandvertragende middelen bevat
 • papier en karton

 

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info