Naar inhoud

Adresopzoekingen

loep

Het raadplegen en verkrijgen van uittreksels uit het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn ingevolge de wet op de bescherming van de privacy streng gereglementeerd.  De betrokkene of zijn gevolmachtigde kan adresopzoekingen aanvragen.  Derden kunnen dit eveneens, als de afgifte voorzien of toegestaan is door of krachtens een wet: in dit geval moet de aanvraag altijd schriftelijk gebeuren met vermelding van de redenen. (wet en artikel)
Meebrengen
identiteitskaart en volmacht

Kosten
gratis

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 10
Fax:  053 60 68 19
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Op afspraak
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur
16.00 tot 19.00 uur
Op afspraak
Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
 

Sluitingsdagen

Meer info