Naar inhoud

Asbest

Toepassingen hechtgebonden asbest: golfplaten, schouwpijpen, muurkappen & bloembakken

Een afvalfractie die wat bijzondere aandacht verdient is asbest. Het inademen van asbestvezels is schadelijk voor de gezondheid. Hierdoor zijn asbesthoudende toepassingen inmiddels verboden en niet meer te koop. Maar in het verleden is het materiaal in Vlaanderen veel toegepast, sommige toepassingen zelfs tot 1998. 

Ongeveer 80 procent van het ooit geproduceerde asbest werd gebruikt in de bouwsector. Asbest is vooral terug te vinden in oude schoorstenen, gevelplaten en golfplaten, in afvoersystemen en als onderlaag voor oud tapijt of zeil. Iedereen kan het aantreffen in en om zijn woning. Dit is geen reden tot paniek, en vaak kan het gewoon blijven waar het is, als er maar voorzichtig met het materiaal omgesprongen wordt. De brochure 'Asbest in en om het huis' belicht toepassingen in en om het huis en helpt iedereen op weg om veilig om te gaan met asbesthoudend materiaal.

Ga uiterst voorzichtig te werk bij renovaties of sloopwerken. Probeer zoveel mogelijk stofvorming te voorkomen, omdat de asbestdeeltjes zich op deze manier in het milieu kunnen verspreiden. Om die reden is het ook belangrijk te voorkomen dat asbest samen met ander bouw- en sloopafval in een puinbreker terechtkomt. Volgens de OVAM is het dan ook absoluut noodzakelijk om selectief te slopen en het asbesthoudend materiaal apart te houden. Probleem hierbij is dat dit materiaal vaak moeilijk te herkennen is. Een lijst met materialen waarin asbest frequent voorkomt, kan je downloaden op de website van de OVAM.

Je kan op 4 recyclageparken van ILvA (Erpe-Mere, Denderleeuw, Kluisbergen en Geraardsbergen) terecht met hechtgebonden asbest. Er zijn wel een aantal voorwaarden.

VOORWAARDEN:

  • Je bent verplicht eerst een afspraak te maken.
  • Je moet je asbest verpakt aanbieden! Onverpakt asbest wordt niet aanvaard.
  • Je mag maximaal 1,5 m³ of 40 m² brengen.
  • Je mag geen ander afval brengen.
  • Je kan asbest niet tijdens de normale openingsuren of naar een ander recyclagepark brengen!

OP AFSPRAAK

Maak een afspraak :

De afspraak wordt gemaakt op naam en rijksregisternummer. Hou dit dus bij de hand wanneer je de afspraak maakt. Enkel de persoon waarvoor de afspraak is gemaakt, krijgt via de identiteitskaart toegang op het recyclagepark op het vastgelegde tijdstip.

Bij het maken van de afspraak moet je de hoeveelheid hechtgebonden asbest vermelden die je zal brengen (maximaal 1,5 m³ of 40 m²).

WELKE RECYCLAGEPARKEN 

Recyclagepark Erpe-Mere (Keerstraat 3)

Recyclagepark Denderleeuw (Thontlaan 42)

Recyclagepark Geraardsbergen (Dagmoedstraat 80)

Recyclagepark Kluisbergen (Oudenaardebaan 12)

VERPAKKEN

Om de veiligheid tijdens het transport en bij het aanleveren te garanderen, verplichten we dat hechtgebonden asbest verpakt wordt. De verpakking moet doorzichtig zijn. Onverpakt asbest wordt geweigerd!

Kleine stukken asbest kunnen in een doorzichtige plastic zak worden aangeboden, die goed is dichtgemaakt.

Grote stukken, zoals golfplaten, moeten ook doorzichtig worden verpakt. Ze kunnen bijvoorbeeld gewikkeld worden in folie.

 

Wat wordt (verpakt) aanvaard? 

  • golfplaten
  • bloembakken
  • leien
  • buizen

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Op afspraak
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur
16.00 tot 19.00 uur
Op afspraak
Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
 

Sluitingsdagen

Meer info