Naar inhoud

Kids-ID - op afspraak

Maak je afspraak aan het onthaal, telefonisch of online via deze link.

 

De Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument en het beveiligde reisdocument dat ouders voor hun kind kunnen aanvragen. De kaart is drie jaar geldig en kost 10 euro.


Een kind jonger dan 12 moet in het bezit zijn van een geldig Kids-ID, die het paspoort vervangt voor reizen binnen Europa (zie verder).

 

Als je een Kids-ID wil aanvragen bij je gemeente, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • het ouderlijk gezag hebben over het kind;
  • samen met het kind naar de gemeente komen voor de aanvraag (voor het afhalen hoeft het kind niet mee te komen);
  • een pasfoto van het kind meebrengen. Meer info over de voorwaarden van een pasfoto vind je hier.

Om je Kids-ID tijdig te ontvangen voor je naar het buitenland vertrekt, moet je de kaart minstens 15 werkdagen voor je vertrek bij de gemeente aanvragen. Deze termijn is vereist voor de aanmaak en levering van de Kids-ID.

 

Spoedprocedure - maak telefonisch een afspraak via 053 80 20 22

Als je de Kids-ID niet binnen deze termijn bij de gemeente aanvraagt, zal het enkel nog mogelijk zijn om ofwel een Kids-ID te bekomen via de spoedprocedure, ofwel een paspoort in spoedprocedure aan te vragen. De kostprijs van beide spoedprocedures ligt veel hoger dan die van een Kids-ID.

Spoedprocedure voor Belgische personen onder 12 jaar

  • met levering in de gemeente: 130 euro
  • met gecentraliseerde levering: 150 euro

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij de gemeente een voorlopig identiteitsbewijs aangevraagd worden. Voor meer info hieromtrent , kan je ook je gemeente contacteren.

 
Voor welke landen

Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als geldig identiteitsdocument. Om te weten in welke landen de Kids-ID aanvaard wordt als reisdocument, kan je de tabel raadplegen die werd opgesteld door de FOD Buitenlandse Zaken en die terug te vinden is op de website van het Rijksregister (http://www.ibz.rrn.fgov.be/) .

Voor elk vertrek naar het buitenland, is het ook aangeraden zich te informeren over de vereiste reisdocumenten. Deze informatie vind je in je reisbureau of op de website van Buitenlandse Zaken (http://www.diplomatie.be/).

Verlies of diefstal
Bij verlies of diefstal van de identiteitskaart moet je aangifte doen bij de politie.
Bovendien kan je terecht op het gratis internationaal nummer van de helpdesk Docstop (00800 2123 2123).
Indien dit nummer niet bereikbaar is vanuit een netwerk of een bepaald land, dan kan je de diensten bereiken op  +32 2 518 2123 of via https://www.docstop.be/DocStop/.
Praktisch

Burgerzaken

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info