Naar inhoud

Zone 50

Vanaf 1 maart 2017 wordt de zone 50 ingevoerd op alle lokale wegen buiten de bebouwde kom. Dit betekent dat er maximum 50 km/u kan gereden worden op alle gemeentewegen met uitzondering van de zone 30 aan de schoolomgevingen. Op bepaalde delen van de gewestwegen (N9 en N442) mag je wel nog 70km/u rijden.

 

Waarom deze maatregel? 

 

Deze maatregel vloeit voor uit het gemeentelijk mobiliteitsplan waarin staat dat het geschikte snelheidsregime op lokale wegen II en III buiten de bebouwde kom 50 km/u is. Drie redenen liggen hiervoor aan de grondslag:

 

Er is de specifieke ruimtelijke structuur van Lede dat geconfronteerd wordt met uitzwermende bebouwing en lintbebouwing, waardoor er veel gevaarlijke manoeuvres ter hoogte van de opritten plaatsvinden.

 

De snelheid op diverse lokale hoofdwegen (lokale wegen II) was reeds teruggebracht naar 50 km/u. Dit is namelijk een subsidievoorwaarde van het Vlaams Gewest voor het aanleggen van aanliggende verhoogde fietspaden van 1,75 meter breed. Dit was al het geval in Poortendriesstraat, Ronkenburgstraat, Suikerstraat en Klinkaard. Het is niet logisch dat de snelheid van deze lokale wegen II lager zou liggen dan de snelheid van lokale erftoegangswegen (lokale wegen III).

 

Deze maatregel zorgt tenslotte voor uniformiteit met de buurgemeenten. De zone 50 is reeds ingevoerd in Erpe-Mere en Wichelen. 

  

Vermits de snelheid zowel binnen als buiten de bebouwde kom hetzelfde is, waarom moet er nog een onderscheid gemaakt worden?

 

Er zijn nog steeds heel wat wettelijke verschillen tussen de zone 50 en de bebouwde kom voor de diverse weggebruikers. Deze verschillen zijn opgelijst en zijn terug te vinden in bijlage. 

Praktisch

Verkeer

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 37
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Op afspraak
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur
16.00 tot 19.00 uur
Op afspraak
Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
 

Sluitingsdagen