Naar inhoud

Opdrachtsverklaring

Opdrachtsverklaring

Het rusthuis ‘Villa Letha’ staat open voor alle valide, semi- en mindervalide personen die een behoefte hebben aan intramurale bijstand inzake wonen en/of zorg, ongeacht hun herkomst en hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Aangezien ons rusthuis geen aparte dementenafdeling heeft, kunnen dementerende bejaarden slechts opgenomen worden indien zij geen storend of wegloopgedrag vertonen.

Het voltallige personeel van het rusthuis staat steeds klaar om u tijdens uw verblijf te begeleiden, opdat u bij ons een zo huiselijk mogelijke levenswijze zou kennen.

We wensen in de eerste plaats goede hoteldiensten aan te bieden, samen met de noodzakelijke zorgen en met een belangrijk accent op activiteiten.

Iedere bewoner dient de ruimte te krijgen om op basis van een eigen beslissingsrecht zijn verblijf in ons rusthuis naar eigen inzicht in te richten en te organiseren.

Ons rusthuis wenst door een kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren en door een innovatief beleid ons dienstenaanbod actueel te houden.

Met alle medewerkers, namelijk directie, maatschappelijk werker, administratief bediende, ergotherapeut, kinesitherapeut, verpleegkundigen, verzorgenden, schoonmaakpersoneel, technisch personeel, …. en externen streven wij ernaar om van de instelling een open leef-, woon- en zorgcentrum te maken. Ook de hulp van vrijwilligers, stagiairs en studenten wordt hierbij ingeschakeld.

Om steeds een verantwoorde hulp- en dienstverlening mogelijk te kunnen maken, wensen wij een gezond financieel beleid te voeren.

Teneinde aan te tonen dat wij onze maatschappelijke taak ter harte nemen, wensen wij aan de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen om aan te tonen dat voldaan wordt aan de verschillende van toepassing zijnde regelgevingen.