Naar inhoud

Borg trottoir

Vóór het bouwen, verbouwen, afbreken of herstellen van een woning of gebouw moet de eigenaar of de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning een borgsom storten in de gemeentekas. Die borgsom is bedoeld als zekerheid voor de gemeente dat de eventuele herstellingskosten aan voetpad en wegdek zullen vergoed worden.

Bij beslissing in de gemeenteraad van 22 november 2001 werd het bedrag van de borgsom bepaald op 30 euro per m² betegeld voetpad gelegen vóór het bouwperceel. Dit bedrag moet minstens acht dagen vóór de aanvang der werken gestort worden op rekeningnummer van de technische dienst IBAN BE13 0910 1257 5539.

Zodra de (ver)bouw- of slopingswerken voltooid zijn, moet je het voetpad herstellen. Eventueel kan je daarvoor nieuwe grijze betontegels gebruiken van 30cmx30cmx5cm, geplaatst op een fundering van gestabiliseerd zand van 10cm dikte. Vooraf moeten de boordstenen terug in lijn gebracht worden. Voor de opritten mag je ook grijze betonstraatstenen gebruiken (8cm dikte) geplaatst op een mager betonfundering Wm = 12 MPa van 15cm dikte, na verdichting.

Eventuele herstelling van het wegdek zal door het lokaal bestuur uitgevoerd worden.

Wanneer het voetpad hersteld is in de vorige staat breng je de dienst stedenbouw daarvan op de hoogte. Indien de herstelling voldoet, krijg je de borgsom terug. Indien niet, zal de technische dienst daarvoor instaan en zal je die kosten volledig moeten betalen, verminderd met het bedrag van de borgsom.

Praktisch

Stedenbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 40
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info