Naar inhoud

Borg trottoir

Vóór het bouwen, verbouwen, afbreken of herstellen van een woning of gebouw moet de eigenaar of de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning een borgsom storten in de gemeentekas. Die borgsom is bedoeld als zekerheid voor de gemeente dat de eventuele herstellingskosten aan voetpad en wegdek zullen vergoed worden.

Bij beslissing in de gemeenteraad van 22 november 2001 werd het bedrag van de borgsom bepaald op 30,00 euro per m² betegeld voetpad gelegen vóór het bouwperceel. Dit bedrag moet minstens acht dagen vóór de aanvang der werken gestort worden op rekeningnummer van de technische dienst 091-0125755-39.

Zodra de (ver)bouw- of slopingswerken voltooid zijn, zal het voetpad door uw zorgen moeten hersteld worden. Zo nodig moeten daarvoor nieuwe grijze betontegels gebruikt worden van 30cmx30cmx5cm, geplaatst op een fundering van gestabiliseerd zand van 10cm dikte. Vooraf moeten de boordstenen terug in lijn gebracht worden. Voor de opritten mogen ook grijze betonstraatstenen gebruikt worden (8cm dikte) geplaatst op een mager betonfundering Wm = 12 MPa van 15cm dikte, na verdichting.

Eventuele herstelling van het wegdek zal door het gemeentebestuur uitgevoerd worden.

Wanneer het voetpad hersteld is in de vorige staat dient u onze technische dienst daarvan op de hoogte te brengen. Indien de herstelling voldoet, zal de borgsom u terugbetaald worden. Ingeval de herstelling niet voldoet, zal onze technische dienst daarvoor instaan. De kosten daarvan zullen u volledig aangerekend worden, verminderd met het bedrag van de borgsom.

Praktisch

Stedenbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 40
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Op afspraak
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur
16.00 tot 19.00 uur
Op afspraak

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
 

Sluitingsdagen

Meer info