Naar inhoud

IBO 't Klavertje 4

kinderopvang

Ouders zijn en blijven de voornaamste opvoeders van hun kinderen. Bij de keuze voor kinderopvang is het belangrijk dat ze hun kinderen met het volste vertrouwen kunnen achterlaten. Daarom bieden we onze diensten aan.

De buitenschoolse opvang is echter geen verlenging van de schooltijd, het initiatief van de kinderen primeert. De kinderen kunnen kiezen of ze zich binnen of buiten uitleven in motorisch spel, in rustig spel, in knutselen, in fantasiespel ...

Op schooldagen krijgt vooral het spontane spel de aandacht. Dit is de ideale manier om de kinderen hun ervaringen van de dag te laten verwerken. Naast het spontane spel is het geleid spel van groot belang. Zeker op woensdagnamiddag en tijdens de vakantiedagen bieden we een gevarieerd en creatief spelaanbod.

Voor wie?
De buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs van wie één van de ouders op het grondgebied van Lede woont, alsook voor alle kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs uit de scholen gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Waar?
Er zijn drie vestigingsplaatsen: Lede, Oordegem en Wanzele.

Openingsuren en sluitingsdagen?
De opvang is telkens van 06.45 uur 's morgens tot 18.30 uur 's avonds open.

Op schoolvrije dagen is enkel de opvang te Wanzele open.
Op woensdagnamiddagen en in de vakantie is enkel de opvang te Oordegem en Wanzele open.

Sluitingsdagen opvang:

 • op zaterdagen en zondagen
 • op wettelijke feestdagen:
  • Nieuwjaarsdag
  • Paasmaandag
  • Feest van de arbeid
  • O.L.H.-Hemelvaart
  • Pinkstermaandag
  • Nationale feestdag
  • Allerheiligen
  • Wapenstilstand
  • Kerstmis
 • 2 januari, brugdag O.L.H.-Hemelvaart, 11 juli (feest Vlaamse Gemeenschap), 2 november (Allerzielen) en 26 december (tweede Kerstdag).

Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende sluitingsdagen vastleggen.

Inschrijvingen?
Elk kind is welkom in de kinderopvang vanaf het moment dat we het volledige inschrijvingsdossier in ons bezit hebben, hiervoor kan je terecht bij de coördinator op het gemeentehuis.

Tijdens elke vakantieperiode en op schoolvrije dagen is inschrijven verplicht: dit kan enkel via het inschrijvingsformulier of via kinderopvang@lede.be.


Deze inschrijvingsformulieren zijn eveneens te verkrijgen bij de coördinator en op de drie vestigingsplaatsen.

Annulaties?
Annulatie van een inschrijving tijdens de schoolvrije dagen en vakantiedagen kan enkel schriftelijk worden doorgegeven ten laatste de tweede werkdag voorafgaand aan de gereserveerde opvangdag. Annulatieformulieren zijn te verkrijgen bij de coördinator of op de drie vestigingsplaatsen.

Tarieven?

 • bij voor- en naschoolse kinderopvang: 0,90 euro per begonnen halfuur.
 • op schoolvrije dagen, woensdagnamiddagen en vakantiedagen:
  • < 3 uur: 3,70 euro
  • tussen 3 uur en 6 uur: 5,60 euro
  • > 6 uur: 11,20 euro
  • Het retributiereglement vind je hier.
 • de drankjes en koeken zijn in de prijs inbegrepen.
 • gezinnen met een belastbaar inkomen tot 20.000 euro (per persoon ten laste mag je hier 1.000 euro bijtellen) tijdens het voorafgaande aanslagjaar genieten van een sociaal tarief van 50% van de ouderbijdrage.
 • kinderen uit hetzelfde gezin die samen aanwezig zijn, krijgen een korting van 25% op de totale ouderbijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociale tarief.
 • wanneer een kind laattijdig wordt afgehaald, wordt een extra bedrag van 5 euro aangerekend per begonnen halfuur.
 • bij geen of laattijdige annulatie van een vakantiedag of een schoolvrije dag is een bedrag van 10 euro per kind per opvangdag verschuldigd. Bij ziekte kan de dag zelf worden geannuleerd mits voorlegging van een ziekteattest wordt er geen boete aangerekend.

Praktisch

Kinderopvang

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 63
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info