Naar inhoud

Sociaal-pedagogische toelage voor gehandicapte kinderen

Door het gemeentebestuur wordt een toelage uitbetaald aan moeders of opvoed(st)ers van gehandicapten met een minimum invaliditeitsgraad van 66 %. De toelage wordt verleend in hoofde van gehandicapte kinderen tot de leeftijd van 21 jaar, ongeacht de aard van de handicap.

De aanvraag voor het bekomen van deze premie, samen met een kopie van het medisch attest afgeleverd door de federale overheidsdienst sociale zekerheid, dient te gebeuren op het gemeentehuis (dienst financiën).

Na de eerste aanvraag wordt men jaarlijks uitgenodigd om de aanvraag te hernieuwen tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Praktisch

Financiën

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 80
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Op afspraak

Sluitingsdagen

Meer info