Naar inhoud

Geboorte

Elke geboorte moet aangegeven worden binnen de 15 dagen na de bevalling.  Dit moet gebeuren bij de burgerlijke stand van de plaats van geboorte door de wettige vader, de moeder of beide ouders samen.  Ongehuwde partners komen samen de aangifte doen tenzij er voor de bevalling een erkenning gebeurde.
Na het verstrijken van deze 15 dagen kan je geen aangifte meer doen en kan dit nog enkel gebeuren door de afgevaardigde van de instelling waar de bevalling plaatsvond.

Meebrengen

  • het model 1 (aangifte van de geboorte);
  • identiteitskaart van de ouders;
  • in voorkomend geval het trouwboekje;
  • voor ongehuwde partners het eventuele attest van de erkenning.

Het is aanbevolen ook een bevestiging van de keuze van de voorna(a)m(en) mee te brengen, ondertekend door beide ouders.

De aangever ontvangt de attesten van geboorte voor RIZIV, voor het ziekenfonds en voor de inenting tegen polio.

Ook bij je werkgever kan je een geboortepremie aanvragen.

Zie ook: gemeentelijke premies


Vraag je uittreksel aan via het E-loket.

Praktisch

Burgerzaken

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info