Naar inhoud

Mobiliteitsplan

De gemeenteraad heeft in zitting van 21 september 2017 het nieuwe gemeentelijk mobiliteitsplan goedgekeurd. Dit mobiliteitsplan was reeds conform verklaard door de regionale verkeerscommissie op 28 augustus 2017. Dit mobiliteitsplan vervangt het eerste mobiliteitsplan dat dateert van 2005. Het nieuwe plan kan u terugvinden in onderstaande link.

 

De opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan is gebeurd in drie fases:

Fase 1: oriëntatie:


In deze fase werd een inventaris en een synthese van de bestaande plannen en studies, een overzicht van de visies van de actoren en een omschrijving en analyse van het mobiliteitsprobleem opgemaakt. Er werd eveneens een definiëring van het verdere onderzoek opgesteld. Uit deze fase volgde de oriëntatienota.

 


Fase 2: planopbouw:


In deze fase werd het feitelijk plan opgesteld. Eerst werd het noodzakelijke aanvullende onderzoek verricht. Vervolgens werden een trendscenario en een of meerdere alternatieve ontwikkelingsscenario's gericht op duurzame mobiliteit uitgewerkt en geëvalueerd. Deze fase mondde uit in een synthesenota en een onderzoeksrapport.

 


Fase 3: beleidsplan:


In deze fase werd het feitelijke mobiliteitsplan, zoals gedefinieerd in het Mobiliteitsdecreet, opgesteld. Uit de scenario's werd een keuze gemaakt. Die keuze werd geconcretiseerd in het mobiliteitsplan. In dit plan staan  de krachtlijnen van de werkdomeinen en de verantwoordelijkheden van de beleidsactoren. De maatregelen die uitvoering moeten geven aan het mobiliteitsplan worden in een actieplan opgenomen. De acties worden gerangschikt volgens prioriteit en tijdspanne zodat een hiërarchie optreedt.

Praktisch

Verkeer

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 37
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen

Meer info