Naar inhoud

Inname van openbaar domein

Bij bouw- of verbouwwerkzaamheden is het soms een noodzaak dat er een container, stelling, torenkraan, werfkeet of dergelijke meer wordt geplaatst op het openbaar domein (bijvoorbeeld rijbaan of voetpad). Een dergelijke inname van het openbaar domein kan enkel mits voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester.

Hetzelfde geldt voor wegenwerken of sleufwerken. Ook hiervoor is een vergunning nodig om het openbaar domein in te nemen.

 

Een toelating tot een tijdelijke inname van het openbaar domein kan je via deze pagina aanvragen.

 

Hoe vraag je een vergunning aan?

De aanvraag tot tijdelijke inname van het openbaar domein moet minstens 3 werkdagen op voorhand worden ingediend. Voor wegenwerken of sleufwerken moet dit minstens 8 werkdagen op voorhand ingediend worden. Indien er omwille van werkzaamheden een straat of voetweg dient afgesloten te worden moet de aanvraag 14 dagen op voorhand gebeuren.

De aanvraag tot tijdelijke inname openbaar domein moet u HIER indienen!

Meer uitleg over het invullen van het aanvraagformulier kan je hier terugvinden. 

Belastingreglement

Er wordt een belasting geheven op het privatief gebruik van het openbaar domein voor werken.

 

Ontlenen signalisatiemateriaal
Voor de tijdelijke inname openbaar domein voor werken moet de aannemer of aanvrager zelf instaan voor de tijdelijke verkeersborden die voorzien zijn in de signalisatievergunning.

Bij de gemeente kan men enkel terecht voor de ontlening van maximum twee tijdelijke verkeersborden verboden te parkeren. Deze kunnen maximum ontleend worden voor een periode van 7 dagen. Deze borden kan men ook aanvragen voor een verhuis of levering.

Je moet deze borden zelf afhalen en terugbrengen naar het depot van de technische dienst, Wichelse steenweg 7. Breng zeker een afgeprinte of digitale versie van je vergunning mee.

Hinder in kaart

Alle goedgekeurde vergunningen worden rechtstreeks gekoppeld aan een online platform GIPOD. GIPOD brengt alle hinder op het openbaar domein in kaart. Je kan dit raadplegen via deze link.

 

Praktisch

Verkeer

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 37
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info