Naar inhoud

Openbaarheid van het bestuur

De overheid moet actief en op eigen initiatief informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening telkens als dat nuttig, belangrijk of noodzakelijk is. Ze moet hierbij zoveel mogelijk personen of rechtspersonen bereiken. Die informatie moet correct, betrouwbaar en accuraat zijn. Bovendien moet ze ook relevant zijn en gericht worden verspreid. Ten slotte moet de informatie tijdig en systematisch worden verspreid.

 

Lokaal bestuur Lede doet dit via het gemeentelijke infoblad, de website, persberichten, de gemeentelijke Facebookpagina, infoborden ... 

Bestuursdocumenten raadplegen

De burger moet ook toegang hebben om bestuursdocumenten te raadplegen, er een afschrift van te vragen of er uitleg over te krijgen. Er zijn uitzonderingen, namelijk wanneer:

  • de aanvraag kennelijk onredelijk is of te algemeen geformuleerd is;
  • de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die nog niet volledig zijn;
  • de openbaarmaking afbreuk zou doen aan de geheimhouding of de persoonlijke levenssfeer;
  • de aanvraag enkel gericht is om een strafvordering op te maken;
  • de aanvraag betrekking heeft op tuchtdossiers;
  • de info afkomstig is van een derde die deze zelf aangemerkt heeft als vertrouwelijk;
  • de belangen van de overheid kunnen geschonden worden (bijv. rechtszaken, vertrouwelijke commerciële informatie …).

Een aanvraag kan een kostprijs hebben.

Aanvraag indienen

Je moet de aanvraag schriftelijk indienen. De aanvraag bevat verplicht: de naam en het adres van de aanvrager, de gevraagde info en de keuze voor inzage of afschrift. Je kan ook de vorm aangeven in dewelke je de info wil ontvangen.

Contact openbaarheid van bestuur

Lokaal bestuur Lede, t.a.v. algemeen directeur, Markt 1, 9340 Lede

info@lede.be

 

Alle info over openbaarheid van bestuur vind je hier.

Praktisch

Communicatie

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 52
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede