Naar inhoud

Fiscaal attest

Ouders kunnen de kosten voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar, onder bepaalde voorwaarden, inbrengen als vermindering bij het belastbaar inkomen.
Het maximumbedrag dat je kan inbrengen, is verhoogd en bedraagt vanaf 2022 14 euro per dag. Dit bedrag wordt vanaf nu ook jaarlijks geïndexeerd.
 
Sinds 2005 valt ook jeugdwerk onder de noemer 'kinderopvang'. Dit gaat om activiteiten die buiten de normale lesuren doorgaan. Dat zijn activiteiten dit doorgaan
in het weekend, tijdens schoolvakanties of na de lesuren. Daardoor zijn ook activiteiten als Speelpleinwerking, Knutselatelier, Roefel en Koken met kids fiscaal aftrekbaar.
 
De jeugddienst stuurt deze attesten jaarlijks op aan alle ouders met kinderen jonger dan 14 jaar die deelnamen aan activiteiten van de jeugddienst.

Praktisch

Jeugddienst

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 62
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info