Naar inhoud

Aanplakkingen affiches

Het is verboden op een openbare plaats aanplakbrieven, affiches en opschriften aan te brengen.
Op de gemeentelijke aanplakborden, waarop geen zuiver commerciële reclame is toegelaten, mogen de
aanplakbrieven, affiches of opschriften enkel aangebracht worden door een aangestelde van de gemeente.
Indien er toch door derden affiches worden aangebracht zal er aan diegene die heeft aangeplakt of, wanneer deze onbekend is, aan de verantwoordelijke uitgever een retributie worden aangerekend voor het verwijderen ervan. De retributie wordt vastgesteld op 20,00 euro verhoogd met 5,00 euro per verwijderde affiche.
Klik hier voor een link naar het reglement.
De gemeente beschikt over 16 aanplakborden.


Wat te doen
De affiches dienen op de technische dienst afgegeven te worden.

Kosten
Gratis

Formaat
Het maximale toegelaten formaat van de affiches is A2 (594mm x 420mm)

Praktisch

Technische dienst

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 30
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info