Naar inhoud

Schade aan wegen en voetpaden

Problemen aan het trottoir (losliggende tegels, verzakkingen e.d.), verstoppingen van de riolering dienen gemeld aan de technische dienst.
Gebreken aan het wegdek kunnen meegedeeld worden aan de technische dienst of aan de politiediensten. In onderling overleg zal de nodige signalisatie geplaatst worden.

Praktisch

Technische dienst

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 30
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info