Naar inhoud

Verplichte verzekering voor publiek toegankelijke gebouwen

Uitbaters van een inrichting toegankelijk voor het publiek, die vallen onder de hierna opgesomde categorieën, zijn verplicht een 'verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing' af te sluiten. Als bewijs van de verzekering moet de uitbater een attest laten afleveren door de verzekeringsondernemer en dit attest opsturen naar dienst milieu en landbouw.

Categorieën

 1. Dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt.
  (Hieronder vallen ook de openluchtbals.)
 2. Restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m² bedraagt (openluchtinrichtingen zoals terrassen inbegrepen).
 3. De hotels en motels met ten minste 4 kamers EN die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen.
 4. De kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m² hebben (hier wordt elke verkoop rechtstreeks aan de particulier bedoeld).
  (Parkings woren niet meegeteld, tenzij wanneer zij voor de detailverkoop worden benut.)
 5. De jeugdherbergen.
 6. De artistieke cabarets en circussen.
 7. De bioscopen en theaters.
 8. De casino's.
 9. De culturele centra's.
 10. De polyvalente zalen voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en spormanifestaties.
  (Hieronder vallen ook de buurthuizen, parochiezalen, auditoria, enz.)
 11. De sportzalen, waaronder ook zwembaden, schaatsbanen, bowlings, fitnesscentra, gymnasium, enz, alsook de bij de inrichting behorende douchecellen en kleedruimtes.
  (De sportinirchtingen in open lucht worden hier niet bedoeld.)
 12. De schietstands, waaronder ook de schietinrichtingen voor boogschutters.
 13. De stadions.
 14. De handelsbeurzen en tentoonstellingszalen, ook de showrooms van fabrikanten en groothandels, zelfs wanneer er geen detailhandel wordt bedreven.
  (Musea vallen ook onder tentoonstellingszalen.)
 15. De gesloten kerminsinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m² bedraagt.
 16. De opblaasbare structuren: dit zijn structuren die overeind gehouden worden door een kunstmatig gecreëerde overdruk.
  (De klassieke tenten vallen hier niet onder.)
 17. De handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is of groter dan 1000 m².
 18. Pretparken.
  (Hier vallen ook lunaparken onder.)
 19. Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.
  (Hieronder vallen enkel instellingen uit de medische sector, vb revalidatiecentra, en dus niet de schoonheidsinstituten, sauna's en dergelijke.)
 20. De service-flatgebouwen voor de bejaarden, de woningscomplexen met dienstverleningen en de rustoorden.
 21. De inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding
  (De sector van de permanente vorming valt hier niet
  onder)
 22. De kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m² bedraagt:
  • de oppervlakte van de parkings die in het gebouw gelegen worden meegeteld;
  • eens de 500 m² bereikt, valt heel het gebouw onder toepassing van deze reglementering (de kantoorgebouwen voor de uitoefening van vrije beroepeneveneens inbegrepen).
 23. De stations, het geheel van de metro-installaties en de luchthavens: perrons inbegrepen.
 24. De gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toeganlijke oppervlakte ten minste 1000 m² bedraagt.
 25. De gebouwen van hoven en rechtbaken.

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede