Naar inhoud

Legionellabestrijding

Legionella pneumophila is een bacterie die de veteranenziekte of legionellosis veroorzaakt. De ziekte kan onstaant wanneer de bacterie ingeademd wordt, bijvoorbeeld in een douche of via een sproei-installatie. Zonder intensieve behandeling in een ziekenhuis overlijdt tot een kwart van de patiënten. Legionellakiemen komen frequent voor in warm water. Gezien de ernst van de ziekte heeft de Vlaamse regering ter preventie het zogenaamde Legionellabesluit goedgekeurd. Het besluit is van toepassing op aërosolvormende toestellen, douches, bubbelbaden en fonteinen in alle publiek toegankelijke plaatsen. 


Het legionellabesluit d.d. 9/2/2007 legt maatregelen op voor watervoorzieningen in publiek toegankelijke inrichtingen en is van toepassing op de sanitaire installaties.

Ingedeelde inrichtingen

Een inrichting is een al dan niet overdekte locatie, ruimte, gebouw of bedrijf waar een of meer aerosolproducerende installaties aanwezig zijn die, wat de veteranenziekte betreft, een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid

De inrichtingen worden ingedeeld, naargelang het risico dat zij vormen voor het publiek, in hoogrisico-inrichtingen of matigrisico-inrichtingen.

  • Hoog risico inrichtingen zijn voor het publiek toegankelijke inrichtingen die gericht zijn op de behandeling, verzorging of huisvesting van gevoelige personen. Gevoelige personen zijn personen met ernstige immuunsuppressie, kanker, ernstig nierlijden, aids, diabetes of chronisch longlijden. Ook personen vanaf 65 jaar en rokers worden als gevoelige personen beschouwd. De drempel waarboven de wetgeving van kracht is voor de genoemde installaties werd opgetrokken van 10 potentieel blootgestelden naar 15.
  • Matig risico inrichtingen zijn voor het publiek toegankelijke inrichtingen met een collectieve warmwatervoorziening. Onder collectief wordt verstaan dat het potentieel betrekking moet hebben op vijftien of meer personen per dag, met uitzondering van werknemers .

Verder gelden er ook specifieke maatregelen voor koeltorens, klimaatregelingssystemen, tandheelkundige units, exposities enz…


Door deze nieuwe wetgeving dient er ook geen melding meer te worden ingediend bij de burgemeester. Wel dienen de installaties aan bepaalde voorwaarden te voldoen en dient een beheerspan en een risico-analyse te worden opgesteld 


Meer info

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info