Naar inhoud

Belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein

  • Naar aanleiding van het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingwerken en andere werken waarvoor het openbaar domein wordt ingenomen zoals onder andere schilderwerken, zandstralen, afbraak- en opruimingswerken wordt een belasting geheven op het privatief gebruik van het openbaar domein.
  • Naar aanleiding van het plaatsen van automaten met het oog op de verkoop van dranken, etenswaren en/of snoep wordt een belasting geheven op het privatief gebruik van het openbaar domein.

Praktisch

Financiën

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 80
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Op afspraak

Sluitingsdagen

Meer info