Naar inhoud

Echtscheiding

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht ten overstaan van derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of het arrest in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.
Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de griffie van de rechtbank waar de echtscheiding is uitgesproken en dit binnen de maand nadat het in kracht van gewijsde is gegaan.
De overschrijving zelf gebeurt binnen de maand na ontvangst door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.
Vanaf de datum van overschrijving in de registers van de burgerlijke stand kan je als echtgescheiden man/vrouw opnieuw huwen.

Vraag je uittreksel aan via het E-loket.

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 10
Fax:  053 60 68 19
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen

Meer info