Naar inhoud

Dementievriendelijk Lede - Vermissingsdocument

OPSPORING VAN VERMISTE PERSONEN MET DEMENTIE OF DWALEND GEDRAG

 

Als een persoon met een dwaalrisico niet aan te treffen is dan is het voor de politie essentieel om zo vlug mogelijk over accurate informatie te beschikken. Zo kan de zoekactie vlug en gericht van start gaan.

 

Om de info niet alleen vlug ter beschikking te stellen maar om ook te vermijden dat essentiële informatie vergeten wordt, is het aangewezen om deze fiche zo veel mogelijk op voorhand (vooraleer de verdwijning zich voordoet) in te vullen. Enkel de onderdelen met een * worden ingevuld op het moment dat de verdwijning is vastgesteld.

 

Omdat bepaalde informatie in de loop van de tijd kan wijzigen (bv. contactgegevens) is het belangrijk om de fiche af en toe te controleren en indien nodig aan te passen. Voeg zeker ook een recente kleurenfoto van de betrokkene toe en vervang de foto als dat nodig is.

 

Sla de aangevulde fiche digitaal op zodat het meteen kan aangepast en verstuurd worden naar de politie op het moment van de verdwijning.

 

Bij het waarnemen van de verdwijning doorzoekt u de omgeving eerst 20 min (Zie "EERSTE ACTIES") is de persoon nog steeds niet terecht, stop dan met zoeken. Vul de rest van de gegevens op de fiche in (*) en meld de verdwijning bij de politie.

 

EERSTE ACTIES binnen een zoektijd van max 20 min:

• Doorzoek de eigen (gesloten) omgeving eerst omzichtig, besef dat u sporen zou kunnen wissen. Zorg ervoor dat de kamer niet meer betreden wordt na de zoeking. Kijk daarbij ook in kleine ruimtes zoals kasten, toiletten, technische ruimtes of verlaten kantoorruimtes. Het is bekend dat personen met dementie zoeken naar (kleine) ruimtes waar ze alleen kunnen zijn.

• Wie heeft betrokkene voor het laatst gezien, waar en wanneer was dat?

• Breng uw leidinggevende of sociale dienst op de hoogte.

• Heeft de receptie (of iemand anders) de persoon het gebouw zien verlaten en wanneer was dat?

• Waarschuw ook de personeelsleden van de voorziening en vraag deze uit te kijken naar betrokken persoon. Laat de personeelsleden een foto van betrokkene zien zodat ze zeker weten wie het betreft.

• Doorzoek ook de directe omgeving van het gebouw zoals tuin/park/schuur.

• Zoek ook in de kamers van de medebewoners. Het kan zijn dat een van die personen betrokkene heeft opgevangen zonder dit te melden aan de personeelsleden.

• Check bij familie of contactpersoon of de verdwenen persoon er niet aanwezig is.

Mail deze fiche bij kennisname van verdwijning en dit na een zoektijd van maximum 20 minuten naar pz.erpemerelede@police.belgium.eu

Meld de verdwijning telefonisch via 101 en deel ook mee dat u de fiche "opsporing vermiste personen" mailde Om zeker te zijn dat uw bericht is toegekomen en in behandeling is genomen. Geef ook uw telefoonnummer of dat van uw collega waarop ze u kunnen bereiken.

 

Het stappenplan en het vermissingsdocument kan je hieronder downloaden. Je kan het ook afhalen aan het onthaal van het Burgerhuis.

De persoonsbeschrijving heeft tot doel de opvallende kenmerken te inventariseren, om de signalering van betrokkene te optimaliseren.

 

PERSOON TERECHT? VERGEET NIET DE POLITIE IN TE LICHTEN door de fiche van aantreffen te mailen naar pz.erpemerelede@police.belgium.eu en telefonisch te bevestigen via 101!

 

Meer info en tips over leven met dementie vind je in onze folder en magazine op de website van OCMW Lede.

Praktisch

Administratie
Sociale dienst

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

 Dag

Openingsuren 

 Maandag

 9 tot 12 uur

 Dinsdag

 9 tot 12 uur

 Woensdag

 9 tot 12 uur

 Donderdag

 9 tot 12 uur

16 tot 19 uur

 Vrijdag

 9 tot 12 uur

Meer info