Naar inhoud

Wettelijke samenwoning

huis

Wettelijke samenwoning betekent:  de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats.

Voorwaarden:

- niet gebonden zijn door een huwelijk;
- niet gebonden zijn door een andere wettelijke samenwoning;
- bekwaam zijn om contracten aan te gaan;
- meerderjarig zijn.
De wettelijke samenwoning houdt op door huwelijk, overlijden of door een einde te maken aan de overeenkomst hetzij door beide partijen, hetzij door een van beiden. Als de overeenkomst eenzijdig stopgezet wordt stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand een deurwaarder aan om dit te betekenen aan de andere persoon. Dit gaat uiteraard gepaard met het dragen van de kosten die de deurwaarder aanrekent.

Wettelijke samenwoning tekenen: beide partners komen langs bij de dienst burgerzaken met hun identiteitskaart en tekenen samen het contract.

 

Kosten: 10 euro

Praktisch

Burgerzaken

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info