Naar inhoud

Adviesrol lokaal bestuur bij uitbreiding

De adviesopdracht van het lokaal bestuur is vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Artikel 7 bepaalt dat het lokaal bestuur advies kan geven aan het Agentschap Opgroeien, over de uitbreiding van kinderopvang op het eigen grondgebied.

Downloads

Praktisch

Kinderopvang

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 63
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info