Naar inhoud

Adoptie

Adoptie is opengesteld voor een enkele persoon en voor echtgenoten/samenwonenden.  De geschiktheid van de adoptanten wordt beoordeeld door de jeugdrechtbank op grond van een maatschappelijk onderzoek, nadat de kandidaat-adoptanten eerst de voorbereiding hebben gevolgd die de bevoegde Gemeenschap organiseert. 
Bij buitenlandse adopties wordt een verzoek tot erkenning gericht aan de federale centrale autoriteit.  De adoptanten krijgen dan een beslissing van de erkenning en een bewijs van registratie.  Aan de hand van deze documenten zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de adoptieakte overschrijven.  Het bewijs van registratie bevat immers de correcte naam van de geadopteerde.

Federale centrale autoriteit:
    Federale Overheidsdienst Justitie
    Dienst internationale adoptie
    Directoraat-generaal Wetgeving
    Fundamentele Rechten en Vrijheden
    Waterloolaan 115
    1000 Brussel
    Telefoon 02 542 65 11

 

 

Bij de adoptie kan je ok een gemeentelijke premie ontvangen. Het reglement vind je hier.

Praktisch

Burgerzaken

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info