Naar inhoud

Straatgeveltuin

U kan bij dienst milieu een straatgeveltuintje aanvragen. Samen willen we inzetten op biodiversiteit en extra kwaliteitsvol groen. Daarom willen we de aanleg van straatgeveltuinen in onze gemeente stimuleren.

In het reglement onderaan kan u hier meer info over lezen. Bezorg het aanvraagformulier ingevuld samen met een duidelijke schets en een lijst van te gebruiken plantensoorten aan dienst milieu via milieu@lede.be.

Uw aanvraag wordt dan voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring worden de werken uitgevoerd door de technische dienst of een aannemer, aangesteld door het gemeentebestuur.

We stellen ook een advieslijst van klimplanten ter beschikking. Vraag deze gerust aan bij dienst milieu.

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede