Naar inhoud

Tijdelijk subsidiereglement voor verenigingen naar aanleiding van het coronavirus.

De verenigingen vormen een belangrijke schakel in het sociale leven in onze gemeente. Zij zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jong en oud, nemen vrijwilligerswerk op, ondersteunen kwetsbare groepen in de samenleving en dragen bij tot gemeenschapsvorming.

Door de coronacrisis werden ook de verenigingen en hun werking de voorbije maanden hard getroffen. De Vlaamse overheid gaf daarom ruim 180.000 euro aan Lede om de verenigingen extra te steunen.

De verschillende adviesraden en hun voorzitters hebben de mogelijke verdeling van dit bedrag besproken. Op hun advies werden in september al enkele maatregelen goedgekeurd door de gemeenteraad (zie hieronder). Op 17 december 2020 keurde de gemeenteraad het tijdelijk subsidiereglement goed om verenigingen financieel te ondersteunen wanneer zij het omwille van het coronavirus en de bijhorende maatregelen moeilijk hadden.

Je vindt het reglement in bijlage. Klik hier om een aanvraag in te dienen voor jouw vereniging. De deadline is 30 januari 2021. Wanneer je vragen hebt hieromtrent, of wanneer je veel bijlagen wil doorsturen, mail dan naar vrijetijd@lede.be.

Naast dit tijdelijk subsidiereglement werden er in 2020 al extra maatregelen getroffen.

Bonus op de werkingssubsidies
Alle (socio)-cultuur-, sport- en jeugdverenigingen (inclusief de carnavalsverenigingen, seniorenverenigingen en de verenigingen aangesloten bij LEEGO), actief op grondgebied Lede, ontvangen een bonus van 100% op hun jaarlijkse werkingssubsidies. Er wordt voor deze maatregel een geraamd budget voorzien van 90.000 EUR.
Het indienen van een aanvraag is niet nodig, de uitbetaling gebeurt automatisch.

Goedkopere huurtarieven voor de gemeentelijke infrastructuur
De tarieven in de retributiereglementen voor de gemeentelijke zalen en de gemeentelijke sportinfrastructuur verlaagd met 50% voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 30 juni 2021. De financiële impact wordt geraamd op 60.000 EUR.
Verenigingen die de voorbije maanden zalen of infrastructuur huurden aan het normale tarief, zullen een creditnota ontvangen.

Daarnaast werd al beslist door de gemeenteraad dat verenigingen die gedurende de eerste lockdown hun activiteiten in één van onze gemeentelijke lokalen (De Volkskring, De Bron, OC’s of Huize Moens) geannuleerd zagen, kunnen de zaal 1 keer gratis gebruiken voor het alsnog organiseren van hun activiteit.


Geen werkingsverslag voor het werkjaar 2020

De erkende cultuur-, sport- en jeugdverenigingen (inclusief de seniorenverenigingen en de verenigingen aangesloten bij LEEGO), behouden voor werkjaar 2020 principieel dezelfde subsidiebedragen als in 2019 en worden vrijgesteld van de jaarlijkse motivering.

Praktisch

Cultuurdienst

Cultuurdienst Lede
Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 61
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info