Naar inhoud

Verkiezingen

In België ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al kan je om een legitieme reden niet zelf gaan stemmen.

 

Wanneer kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen?

 • Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je voeren:  een doktersattest.
 • Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland): werknemers: een attest van jouw werkgever, zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor afwezigheid blijkt.
 • Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger: een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven.
 • Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel: een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven).
 • Je kan niet stemmen door jouw geloofsovertuiging: een attest van de religieuze overheid.
 • Je bent student en kan niet stemmen om studieredenen: een attest van de directie van de instelling waar je studeert.
 • Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie: een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van je gemeente. 

Het volmachtformulier en het formulier ter staving van je afwezigheid kan je afhalen bij de dienst burgerzaken.

 

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat met de volgende documenten:

 • het door jou ingevulde volmachtformulier;
 • het attest of bewijs van je afwezigheid;
 • zijn eigen identiteitskaart;
 • je oproepingsbrief
 • zijn eigen oproepingsbrief.

Voor alle informatie over deze verkiezingen kan je terecht bij de dienst burgerzaken of op verkiezingen.fgov.be

 

Praktisch

Burgerzaken

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Op afspraak
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur
16.00 tot 19.00 uur
Op afspraak
Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
 

Sluitingsdagen