Naar inhoud

Ongeschikte of onbewoonbare woning

Alle woningen in Vlaanderen moeten voldoen aan minimale kwaliteitsnormen. Ze moeten basiscomfort bieden, en veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar, waardoor de eigenaar een jaarlijkse heffing zal moeten betalen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen kunnen ook geen conformiteitsattest krijgen.

Voor klachten inzake hygiëne, veiligheid, gezondheidsnormen en woonkwaliteitsnormen van woningen kan je terecht op de dienst stedenbouw; evenals voor de aflevering van het conformiteitsattest voor woningen.

Praktisch

Stedenbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 40
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Op afspraak
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur
16.00 tot 19.00 uur
Op afspraak

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
 

Sluitingsdagen

Meer info