Naar inhoud

Trage Wegen Oordegem

De Oordegemse trage wegen zijn begin 2015 geïnventariseerd. Op 24 mei 2015 vond een inwonersvergadering plaats waarbij gepeild werd naar de prioriteiten en knelpunten van de burgers. Het evaluatieverslag en de wenselijkheidskaart die zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de verkeerscommissie, vind je in bijlage terug.

 

Trage Wegen VZW heeft zes concrete uitvoeringsdossiers opgesteld:

- Verbinding maken tussen Klinkaard - Rodtstraat - Speurtstraat

- Openstellen voetweg tussen Blekte - Oordegemkouter

- Openstellen voetweg tussen Grote Steenweg -Houwstraat / Kriephoekstraat (Massemen)

- Opwaarderen voetweg tussen Oud-Smetlede - Vosselweg

- Openstellen verbinding tussen Stichelendries - Ouden Heirweg (naast spoorweg)

- Openstellen trage verbinding tussen Grote Steenweg - Stichelendries

 

De realisatie van deze dossiers zijn goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 oktober 2017. Dit wil echter niet zeggen dat deze dossiers onmiddellijk kunnen uitgevoerd worden. Het openstellen of opwaarderen van trage wegen is een lang proces (aanstellen landmeter, onderhandelen met aangelanden,...).

Praktisch

Verkeer

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 37
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Op afspraak
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur
16.00 tot 19.00 uur
Op afspraak
Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
 

Sluitingsdagen