Naar inhoud

Gezondheidsgids

De gemeentelijke gezondheidsgids is een samenwerking tussen het gemeentebestuur en Logo.

Deze gids bevat 11 grote thema's m.b.t. gezondheid. Per thema vind je tips om gezond te leven en verwijzingen naar websites, vertrouwenspersonen, telefoonnummers ...

Achteraan vind je een lijst met noodnummers, algemene hulp- en infonummers en wachtdiensten.

Meer info