Naar inhoud

Identiteitskaarten - op afspraak

Maak je afspraak aan het onthaal, telefonisch of online via deze link.

 

 

Identiteitskaart Belgen  - op afspraak
Heb je de Belgische nationaliteit, dan heb je vanaf 12 jaar een identiteitskaart nodig. Vanaf 15 jaar moet je ze steeds bij jou dragen. 

Voor de aanvraag van je eerste identiteitskaart word je automatisch opgeroepen. De automatische oproeping gebeurt ook bij het verstrijken van de geldigheidstermijn. 

Na ontvangst van de oproeping moet je je na afspraak persoonlijk aanmelden bij de dienst burgerzaken.

Je kaart is 6 jaar geldig vanaf de datum van de aanvraag. Wanneer je ouder bent dan 18 jaar, is de kaart 10 jaar geldig.

 

Sinds 2020 wordt een nieuw type kaart in voege gebracht. Lees er alles over via  www.vernieuwde-eID.

 

Verblijfskaart vreemdelingen - op afspraak

Ook vreemdelingen die wettelijk in ons land verblijven, moeten een elektronische verblijfskaart aanvragen.

 

Meebrengen bij de oproeping
Oproepingsbrief en recente pasfoto. Meer info over de voorwaarden van een pasfoto vind je hier.

 

Kosten 

22 euro.

Voor een spoedprocedure betaal je 130 euro (Levering in de gemeente) of 160 euro (centrale levering te Brussel).

 

 

Nieuwe puk- en pincode - op afspraak

Je kan zelf een nieuwe PIN- en PUK-code aanvragen via www.ibz.rrn.fgov.be   (NL - Toepassingen voor de burger (rechts op de pagina) - PIN/PUK codes).

Vul je rijksregisternummer (terug te vinden op de achterkant van je identiteitskaart) en e-mailadres in en neem de beveiligingscode over. Druk  dan op ‘bevestig’.

Je nieuwe codes worden aangemaakt en verstuurd naar het gemeentehuis. Dit duurt een tweetal weken. Je kan navragen of je codes op het gemeentehuis zijn aangekomen op 053 80 20 22.

 

Indien je een nieuwe puk- en pincode via het gemeentebestuur (i.p.v. via  www.ibz.rrn.fgov.be)  aanvraagt, wordt een bijdrage van 5 euro aangerekend. 

 

Verlies of diefstal - op afspraak

Bij diefstal van je identiteitskaart moet je aangifte doen bij de politie.

Bij verlies  van je identiteitskaart moet je aangifte doen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Gebeurt dit in het weekend of na de openingsuren van het gemeentehuis, dan kan je wel aangifte doen bij de politie.
Bovendien kan je terecht op het gratis internationaal nummer van de helpdesk Docstop (00800 2123 2123).
Indien dit nummer niet bereikbaar is vanuit een netwerk of een bepaald land, dan kan je de diensten bereiken op  +32 2 518 2123 of via https://www.docstop.be/DocStop/.

Voorlopige identiteitskaart - op afspraak
Bij verlies, vernietiging of diefstal van je identiteitskaart in de dagen voorafgaand aan een reis naar een land waar een reispaspoort niet vereist is, kan een voorlopige identiteitskaart worden uitgereikt door de provinciale afvaardiging van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel. Van deze procedure kan enkel gebruik gemaakt worden indien geen enkele spoedprocedure in aanmerking komt en er aan bepaalde volwaarden voldaan wordt (o.a. de verloren, gestolen of vernietigde identiteitskaart moet nog minstens 1 maand geldig zijn). Je moet een aanvraagformulier afhalen bij de dienst burgerzaken. Na telefonische afspraak moet je je persoonlijk aanmelden in Brussel voorzien van het aanvraagformulier, 3 recente pasfoto's en het attest van verlies, vernietiging of diefstal. De voorlopige kaart moet, na terugkomst in België, onmiddellijk afgegeven worden bij de dienst burgerzaken van de eigen gemeente. Deze dienst is gratis.

Meebrengen bij het afhalen van de identiteitskaart  - op afspraak

De oude identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal uitgereikt door de politie.

Identiteitskaarten voor kinderen jonger dan 12 jaar: Kids-ID - Op afspraak
De Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument en het beveiligde reisdocument dat ouders voor hun kind kunnen aanvragen. De kaart is drie jaar geldig en kost 10 euro.
Lees hier meer over de kids-ID.

Reismachtiging voor minderjarigen die zonder hun ouders naar het buitenland reizen - zonder afspraak
Wanneer je kind meereist naar het buitenland met iemand anders dan (een van) de ouders, dan is

een ouderlijke toestemming nodig. Zo zal je bijvoorbeeld een dergelijke toestemming moeten geven wanneer je kind meegaat met school of met de jeugdbeweging naar het buitenland.

Je kan steeds navragen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming of er

bijkomende documenten nodig zijn.

 

Download de laatste software voor je nieuwe eID

Ook in Lede zijn we sinds enige tijd gestart met de aanmaak van nieuwe identiteitskaarten. Deze eID’s hebben een nieuwe lay-out en voldoen zo aan de strenge regels om identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen. De nieuwe kaart is dus een nog veiliger reis-en identiteitsdocument. Ze bevatten een contactchip met persoonlijke gegevens, zoals je adres, die niet op de kaart zichtbaar zijn en 2 certificaten. Hiermee kan je:

  • jezelf online identificeren;
  • je elektronische handtekening zetten (vanaf 18 jaar);
  • officiële documenten aanvragen.   

De huidige eID-kaarten die in omloop zijn, worden vervangen op het einde van hun geldigheidsperiode of bij aangifte van een verlies, diefstal of beschadiging van de kaart … Je hoeft dus geen nieuwe eID aan te vragen zolang je je oude kaart nog hebt en deze nog geldig is.

 

Om je eID online te gebruiken heb je een kaartlezer nodig en moet je de nodige software installeren op je computer. Zorg er ook voor dat je steeds de laatste versie van deze software gebruikt. Hier kan je deze software downloaden: https://eid.belgium.be/nl/hoe-installeer-ik-de-eid-software

Praktisch

Burgerzaken

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info