Naar inhoud

Geen pesticiden in huis en tuin

Je tuin en voetpad onderhouden en ongewenste dieren bestrijden doe je beter niet met pesticiden. Pesticiden zijn chemische bestrijdingsmiddelen die ook je eigen gezondheid kunnen schaden. Bij inademing, huidcontact of inname van grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen kunnen er vergiftigingsverschijnselen optreden. Langdurig contact met pesticiden kan onder meer aanleiding geven tot het ontwikkelen van kanker, hormonale stoornissen en het beschadigen van DNA.

Verbod

Vanaf 1 januari 2015 mogen scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken voor het onderhoud van voetpaden, parken, tuinen, speelterreinen ...

Het gemeentebestuur heeft beslist om pro-actief vanaf 2014 de voetpaden niet meer met chemicaliën te behandelen. Ook jij mag vanaf 2015 geen pesticiden meer gebruiken voor het onderhouden van het voetpad voor je woning. Hou je graag je trottoir volledig kruidvrij, borstel het dan regelmatig. Zie je onkruid verschijnen, trek het dan gewoon uit.

 

Hoe bestrijd je zonder pesticiden?

Voor elke ongewenste plant of ongedierte bestaat er wel een alternatieve bestrijdingsmethode. Surf naar www.zonderisgezonder.be voor praktische tips over het bestrijden van ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen zonder pesticiden.

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info