Naar inhoud

Mantelzorgpremie

Een mantelzorger is iemand die langdurig en op een niet-beroepsmatige wijze intensieve zorg geeft aan een zorgbehoevende. De mantelzorger kan een toelage krijgen van het Lokaal bestuur. Het is de mantelzorger zelf die de aanvraag moet doen en het bedrag rechtstreeks krijgt als blijk van waardering.

Praktisch

Financiën

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 80
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Op afspraak

Sluitingsdagen

Meer info